Hotell

Hotell

Dela artikel

Hotell bjuder på upplevelser och atmosfär. Det är viktigt att skapa miljöer som är anpassade till dagens rytm och dynamik. Alla miljöer är lika viktiga och samverkar för att maximera välbefinnandet hos hotellets gäster. Vi har lösningar för det enskilda rummet, korridorer, matsal med mera.

Ljudmiljö handlar om att isolera bort störande ljud mellan olika utrymmen och absorbera ljud inom ett utrymme
Luftljudsisolering är hur mycket en avskiljande konstruktion, exempelvis väggar, reducerar ljudnivån från ett utrymme till ett annat.
Vanliga läckage är dålig tätning mellan byggdelar, flanktransmission via golv eller fasad eller överhörning via bland annat installationer.

Materialförfrågan Läs mer

Våra miljöer