Ljudskola

Ljudskola

Dela artikel

LJUD – Akustik är allas vardag
Ljudmiljö och arbetsmiljö har ett starkt samband. Genom att utforma arbetsplatser och byggnader på rätt sätt kan man uppnå en bättre ljudmiljö och därmed en bättre arbetsmiljö.

Ljudmiljö handlar om att
– Isolera bort störande ljud mellan olika utrymmen
– Absorbera ljud inom ett utrymme

Luftljudsisolering är när en avskiljande konstruktion, till exempel en vägg, reducerar ljudnivån från ett utrymme till ett annat.
Vanliga läckage är dålig tätning mellan byggdelar, flanktransmission via golv eller fasad eller överhörning via bland annat installationer.

Ljudabsorption är när energin från ljudet tas upp av ytor och reduceras till en lägre nivå. Absorptionen kan mätas som
efterklangstid, det vill säga hur snabbt ljudet reduceras. Ett utrymme med hög absorption har en kort efterklangstid medan ett utrymme med låg absorption har lång efterklangstid. Det sistnämnda uppfattas som eko.

Ofta krävs relativt stora ytor av material med hög absorberande förmåga för att skapa en hög absorption.

Ljudläckage:
1. Överhörning via undertak
2. Via ventilationssystem
3. Via mellanvägg
4. Via infällda komponenter i undertak
5. Via otäta anslutningar
6. Flanktransmission i bjälklag
7. Via genomföringar i mellanvägg
8. Via läckage eller flanktransmission vid fasad

Materialförfrågan Läs mer

Våra arbets­områden